Mic thu âm KX-VCA002X (Analogue)

Mic thu âm KX-VCA002X (Analogue)
Mã sản phẩm:
KX-VCA002X
Mô tả:
Mic thu âm KX-VCA002X (Analogue) - Analogue Microphone. Mic đa hướng siêu nhạy cho khoảng cách thu âm tốt trong khoảng bán kính 3m. Sử dụng tối đa 1 mic
Giá:
Vui lòng gọi...

Analogue Microphone

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến