License mở rộng kết nối KX-VCS304

License mở rộng kết nối KX-VCS304
Mã sản phẩm:
KX-VCS304
Mô tả:
License mở rộng khả năng kết nối KX-VCS304 lên tới 10 điểm cầu cho thiết bị hội nghị truyền hình Panasonic KX-VC1600 (Từ 6 điểm lên 10 điểm)
Giá:
Vui lòng gọi...

10 site Multi Point connection licence for KX-VC1600
(additional 4 site connection from 6 sites to 10 sites)

Các sản phẩm khác

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến