License đa điểm

License đa điểm
Mã sản phẩm:
MCU-Lic
Mô tả:
License mở rộng năng lực xử lý của thiết bị MCU chuyên dụng Panasonic, mở rộng từ 4 đến tối đa 16 điểm cầu
Giá:
Vui lòng gọi...

KX-VCMS001X MPCS 4 ports expansion License
KX-VCM206X MPCS (Multi Point Conection SW) V2.0 License (6 ports)
KX-VCM208X MPCS (Multi Point Conection SW) V2.0 License (8 ports)
KX-VCM212X MPCS (Multi Point Conection SW) V2.0 License (12 ports)
KX-VCM216X MPCS (Multi Point Conection SW) V2.0 License (16 ports)
KX-VCMS206X MPCS Version up Licence from V1.0 to V2.0 (6 ports)
KX-VCMS208X MPCS Version up Licence from V1.0 to V2.0 (8 ports)
KX-VCMS212X MPCS Version up Licence from V1.0 to V2.0 (12 ports)
KX-VCMS216X MPCS Version up Licence from V1.0 to V2.0 (16 ports)

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến