License bản quyền đa điểm PCSA-MCG80

License bản quyền đa điểm PCSA-MCG80
Mã sản phẩm:
PCSA-MCG80
Mô tả:
USB bản quyền nâng cấp cho thiết bị hội nghị truyền hình Sony PCS-XG80 thành thiết bị MCU mềm có khả năng xử lý lên tới 6 điểm cầu, giải pháp hội nghị truyền hình tiết kiệm chi phí cho khách hàng có nhu cầu họp trực tuyến dưới 6 điểm
Giá:
Vui lòng gọi...

MCU Software for PCS-XG80 Videoconferencing System

This USB flash memory carries Multi-point Control Unit (MCU) software exclusively for the Sony PCS-XG80 Videoconferencing System.

By installing PCSA-MCG80 MCU software, the PCS-XG80 can be configured to communicate with up to five remote videoconferencing sites (six sites total) simultaneously, using either an IP (H.323 or SIP protocol) or ISDN (H.320 protocol) connection. ‘Bridging’ allows using any combination of IP and ISDN connections.

Two PCS-XG80 units – each installed with PCSA-MCG80 MCU software – can be cascaded to support large-scale multi-point conferences with up to ten sites simultaneously.

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến