Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình kết nối 6 điểm với PCS-XG77 - PCS-XG100

Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình kết nối 6 điểm với PCS-XG77 - PCS-XG100
Mã sản phẩm:
SONY PCSA-MCG106
Mô tả:
Bộ giải mã thiết bị hội nghị truyền hình kết nối 6 điểm với PCS-XG77 - PCS-XG100 giúp thiết bị có khả năng hỗ trợ kết nối lên tới 6 điểm cầu cùng lúc, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng tương tác, trao đổi thông tin cho doanh nghiệp
Giá:
Vui lòng gọi...

The PCSA-MCG106 optional license key enables Multi-point Control Unit (MCU) software exclusively for the Sony PCS-XG100/77 Videoconferencing System.

With PCSA-MCG106 MCU software installed, the PCS-XG100/77 can be configured to communicate with up to five remote videoconferencing sites (six sites total) simultaneously, using either an IP (H.323 protocol) or ISDN (H.320 protocol) connection. ‘Bridging’ allows using any combination of IP and ISDN connections.

Two PCS-XG100/77 units – each installed with PCSA-MCG106 MCU software – can be cascaded to support large-scale multi-point conferences with up to ten sites simultaneously.

Hold multi-point conferences

Work more efficiently and productively: MCU software allows the PCS-XG100/77 to be configured for virtual meetings with up to five remote videoconferencing sites (six sites total).

Use IP or ISDN connections

For maximum flexibility, participants at remote sites can connect using IP (H.323 protocol) or ISDN (H.320 protocol) – or any mix of IP and ISDN connections.

Large-scale conferences with up to ten sites

Two PCS-XG100/77 Videoconferencing Systems can be ‘cascaded’ (via IP connection), supporting large-scale multi-point conferences with up to ten sites linked simultaneously.

Hỗ trợ trực tuyến

Slideshow Trang chủ

Thống kê
Hỗ trợ trực tuyến